Počítačová sieť JVC.NET

Networking is possible everywhere...

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Anketa

Návštevy

TOPlist

História

Prvý spoj...

3. Začiatkom septembra 2006 sa 1. krát pomocou wi-fi spojili 2 PC - na vzdialenosť 240 m Ad-hoc spôsobom s historickými komponentami . Vtedy nám sieť bežala na príjemných 350 kB/s, ale často vypadával signál. Následne sme kontrolovali kábeláž a konšztrukciu antény niekoľko krát. No kedže pohár trpezlivosti pretiekol, kúpili sme wifi zariadenia .