Počítačová sieť JVC.NET

Networking is possible everywhere...

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Anketa

Návštevy

TOPlist

Download

Ad-Aware 2007

Program na identifikáciu a odstraňovanie reklamného a špionážneho softvéru z lokálneho počítača resp. lokálnych staníc zapojených v lokálnej sieti. Program realizuje svoje vyhľadávanie prehľadávaním pamäte RAM, interných registrov a všetkých súborov na zvolených diskových médiách. Program poskytuje možnosť online updatu databázy vzoriek, takže dokáže identifikovať aj najnovšie verzie škodlivého softvéru, ktorý je bez vedomia užívateľa inštalovaný spolu s rôznymi freeware programami (resp. vo forme cookies aj návštevou niektorých internetových stránok) a ktorý uskutočňuje bez vedomia užívateľa zasielanie rôznych dôverných údajov ich autorom. Typicky ide napr. o zoznam navštívených internetových stránok, ale v niektorých prípadoch môže dokonca ísť o odkrývanie a zasielanie prístupových hesiel, čísiel kreditných kariet a ďalších údajov privátneho charakteru. Základnú verziu programu dostupnú na domovskej stránke je možné používať zdarma pre privátne účely. Verzia Plus poskytuje širšie možnosti nastavení a najmä možnosť rezidentného monitorovania systému a blokovaniu pokusu o inštaláciu škodlivého kódu. Verzia Pro navyše obsahuje modul Process Watch umožňujúci sledovanie podozrivých procesov v pamäti. Licencia Adaware SE Enterprise obsahuje modul Ad-Axis Management Console umožňuje realizovať centralizovanú sieťovú správu nastavení lokálnych inštalácií Ad-Aware Pro na jednotlivých staniciach v lokálnej sieti.stránka softwareu.