Počítačová sieť JVC.NET

Networking is possible everywhere...

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Anketa

Návštevy

TOPlist

História

Ako to celé vzniklo...?

1. Začiatkom leta roku 2006 sme sa pokúšali spojiť 2 PC so 100 Mbit a 10 MBit kartou.. (a robilo to pekné probélmy). Kedže sme boli na koniec úspešní, zrodila sa myšlienka počitačovej siete v našej obci...