Počítačová sieť JVC.NET

Networking is possible everywhere...

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Anketa

Návštevy

TOPlist

Oznamy

Výpadky, opravy a zabezpečenia siete

30.04.2011 Zmena umiestnenia sektorvých antén. Antény dostali spoločnú konzolu.

28.11.2009 Inštalácia 5Ghz antény.

Máj 2009 inštalácia sektorových antén a august 2009 inštalácia Routerboardu.

Dňa 22.11.2008 výpadok z dôvodu premiestnenia zateplenej skrine hlavného AP a inštalácie osobitého prepoju medzi koncovým bodom providera a hlavným pristupovým bodom siete.

Dňa 02.12.2007 bola premiestnená anténa kvôli lepšiemu pokrytiu obce a bola inštalovaná zateplená skriňa na AP a modem.

Dlhodobý pokles signálu bol zapríčinený zničenou anténou. Anténa bola vymenená za novú 12 dbm dňa 27.10.2007.

Dňa 03.09.2007 bola oprava sieťe v dôsledku poklesu signálu a inštalácia bleskoistky.

Výpadok siete dňa 15.05.07 bol spôsobený vytočením antény v dôsledku silnej búrky...

Oprava dokončná 26.02.07.

Dňa 23.02.2007 - 25.02.2007 sa bude zabezpečovať sieť voči neoprávnenému vstupu.

V nasledujúcom týždni (08 -xx. 02.2007) bude obmedzené pripojenie na internet z dôvodu opravy siete...